Български език и литература

Инициативата Знай българския език – бъди грамотен! е насочена към учениците  за да оценят езиковата си грамотност.

В страницата по български език  за 5 клас  е поместен най-важният учебен материал за 5 клас. Обхванати са всички теми от учебния план по български език .

Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не - за ядове отровни.

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
Вслушал ли се е някой досега
в мелодията на твоите звуци сладки?

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -
от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Из "Българският език" от Иван Вазов

Чудото на четенето

Ако не четеш този текст, той не съществува. И това е първото чудо на четенето. Всяка книга, която стои затворена в библиотеката, е като онова спящо царство от приказката .Ако отвориш книгата и зачетеш малко, царството оживява. Има някаква магия, която се получава от докосването на поглед и буква. От тази целувка между окото и написаното слово чудото се случва.

Първото, което искам да ти кажа, лично и тихо, е,че имаш да събуждаш толкова много книги от съня им.

Приеми го така, между нас казано, като малък подвиг. Ти си този, който събужда книги.  А събуждащият книги събужда светове.

Скъпи ученици,

очаква ви среща с някои от най- представителните за литературата ни произведения. Те показват българския човек в изпитанията на националната ни история и в неговия бит, в отношенията му с околните и в най-съкровените му преживявания.

Надявам се, че този курс ще ви  помогне да разбирате по- добре словата на Христо Ботев и Иван Вазов, на Алеко Константинов, Пенчо Славейков и Яворов, На Елин Пелин и Йовков.

Мили ученици!

Обучението по литература в VIII клас има за цел да разшири и допълне овладените знания и придобитите умения досега, свързани с различни културни епохи и с тълкуване на литературен текст съобразно жанровите и културноисторическите му характеристики, както и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците.е


Тази година ще си поставим за цел да овладеем знания за светогледните идеи на  Средновековието и Българското възраждане като културни епохи. Ще се опитаме да сраучим авним ценностите и нормите, проблемите и конфликтите от тези епохи  с вашия личен опит , а също и да се научим да познаваме отношенията автор - текст - читател и  да оценяваме  специфични начини на въздействие в изучените творби.


Иска ми се да придобиете умения за тълкуване на различни като културен произход, принадлежност към литературно направление и жанр текстове. 


В областта на комуникативните компетентности очавам да придобиете умения за създаване и възприемане на реч (есе), както откъм смисловата ѝ, така и откъм действената ѝ страна.


Д. Тонкова