В страницата по български език  за 5 клас  е поместен най-важният учебен материал за 5 клас. Обхванати са всички теми от учебния план по български език .