Инициативата Знай българския език – бъди грамотен! е насочена към учениците  за да оценят езиковата си грамотност.