Обучението по история и цивилизации в средната образователна степен, организирано за децата на българите в чужбина, представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. Учебната програма е адаптирана към утвърдената учебна програма по история и цивилизации за Х клас (общообразователна подготовка).